RTG SOLDENT

ul. Jana Pawła II 11, Ksawerów

tel. 422 138 811 / tel. 517 829 917

e: biuro@soldent.net

Przełom w dziedzinie stomatologii

Proste, szybkie, bezpieczne obrazowanie przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań w dziedzinie
radiologii i tomografii komputerowej.

NASZE MOŻLIWOŚCI

W naszym Centrum Radiologii i Tomografii Komputerowej  CBCT wykonujemy  badania: pantomograficzne, cefalometryczne
i tomografię CBCT z szerokim zakresem pól obrazowania o najwyższej  jakości aparatem Vatech Pax-i 3D

umożliwia  ocenę kości
ale także tkanek miękkich,
co jest niemożliwe przy użyciu innych technik RTG

TOMOGRAFIA CBCT- czyli tomografia komputerowa wiązki stożkowej

trójwymiarowy obraz umożliwia ocenę wszystkich sąsiednich struktur istniejących procesów patologicznych – guzów, rozrostów nowotworowych i nienowotworowych, a tym samym postawienie prawidłowej diagnozy

urządzenie jest bezpieczne i szybkie
Wykonanie jednego badania CBCT pozwala na uzyskanie większej ilości informacji niż zdjęcie zębowe, pantomograficzne i cefalometryczne razem, a tym samym pozwala na lepszą diagnostykę i większe szanse powodzenia leczenia przy znacznej redukcji dawki promieniowania.

1.

4.

3.

pozwala precyzyjnie ocenić przebieg ważnych struktur anatomicznych, a tym samym uniknąć potencjalnego ryzyka podczas zabiegu oraz  zabiegów zwiadowczych

2.

Zdjęcie cefalometryczne- zdjęcie boczne czaszki:

umożliwia bardzo dokładną ocenę szkieletu twarzowej części czaszki pozwalając na ustalenie etiologii wad zgryzu oraz precyzyjne planowanie leczenia ortodontycznego wraz z monitorowaniem jego przebiegu.

Zdjęcie zębowe - punktowe wewnątrzustne:

 Wykonywane jest w celu zobrazowania całego zęba oraz otaczającej go kości, uwidocznienia zmian niedostępnych badaniem wewnątrzustnym  takich jak : wczesne ogniska próchnicy, istnienie zmian okołowierzchołkowych do oceny wykonanego leczenia kanałowego

5.

7.

6.

Tomografia komputerowa CBCT

stosowana jest do zobrazowania kości czaszki i twarzy, mająca na celu wykrycie urazów, chorób i    nieprawidłowości rozwojowych.

POLA OBRAZOWANIA

Aparat wyposażony jest w dwa niezależne pracujące sensory, oddzielny dla zdjęć panoramicznych i cefalometrycznych.

 

CENTRUM RTG I TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ SOLDENT jako autoryzowana pracownia rtg i tomografii komputerowej firmy VATECH – PAX-i3D oferuje wysoką jakość wykonywanych zdjęć ,szeroki zakres pól obrazowania i programów diagnostycznych 2D niedostępnych w innych aparatach tego typu,  przy minimalnej ekspozycji Pacjenta na promieniowanie rentgenowskie.

PROGRAMY 2D

Vatech Pax-i 3D posiada szeroki zakres programów diagnostycznych 2D niedostępnych w innych aparatach tego typu, m. in: program dziecięcy, program fast ( redukujący dawkę dla pacjenta), zdjęcia panoramiczne segmentowe, stawy skroniowo-żuchwowe w projekcji PA i bocznej LAT w zwarciu i rozwarciu, zatoki SINUS w dwóch projekcjach PA i bocznej LAT. Pozycjonowanie pacjenta odbywa się techniką „face to face” i przy pomocy trzech linii laserowych. Gwarantuje to prawidłowe ustawienie pacjenta skutkujące zawsze poprawnym diagnostycznie zdjęciem rentgenowskim.

NASZE MOŻLIWOŚCI

Trzy niezależne sensory: 2D, cefalo, 3D pracujące automatycznie dostosowują się do rodzaju badania, poprzez w pełni zautomatyzowane i intuicyjne oprogramowanie w komputerze operatora.

Zastosowanie systemu „pulse” spowodowało obniżenie dawki w stosunku do tomografii medycznej. Wszystkie urządzenia firmy VATECH skonstruowane zostały i pracują zgodnie z zasadą ALARA (As  Low As Reasonably Achievable – tak mała dawka, jak to możliwe)- zapewnia to lekarzowi możliwość modyfikacji dawki przez wykonywanie badań dostosowanych do rozmiarów ciała, typu obrazu a nawet dokładne określenie obszaru zainteresowania.

NASZE MOŻLIWOŚCI

W naszym Centrum Radiologii i Tomografii Komputerowej  CBCT wykonujemy  badania: pantomograficzne, cefalometryczne
i tomografia CBCT z szerokim zakresem pól obrazowania o najwyższej  jakości aparatem Vatech Pax-i 3D

Multi FOV - w zależności od rodzaju badania lekarz ma do wyboru cztery pola obrazowania: 5x5 cm; 8x5 cm; 8x8 cm; 12x9 cm. Takie rozwiązanie daje możliwość precyzyjnego doboru pola, które dostarczy właściwych informacji diagnostycznych wybranego odcinka anatomicznego.

Dzięki najnowszemu oprogramowaniu Ez 3D-i powstają obrazy 3D, które można dzielić na przekroje w dowolnej płaszczyźnie – co jest konieczne do określania zmienności budowy anatomicznej.

MULTI FOV

LATERAL

DANE KONTAKTOWE

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

Zdjęcie rentgenowskie jest badaniem dodatkowym, często niezbędnym do postawienia ostatecznej diagnozy. O jego wykonaniu decyduje lekarz.

Pacjent otrzymuje zdjęcie na płycie CD bądź może być przesłane na wskazany adres e-mail.

 

 

Skierowanie
na badanie CT

Skierowanie
na badanie RTG

Cennik zdjęć

 • zdjęcie zęba – punktowe - 30,00 zł
 • zdjęcie pantomograficzne - 60,00 zł
 • zdjęcie cefalometryczne - 60,00 zł
 •  tomografia CBCT
  • pole obrazowania 5x5 cm - 150,00 zł
  • pole obrazowania 8x5 cm - 180,00 zł
  • pole obrazowania 8x8 cm - 230,00 zł
  • pole obrazowania 12x9 cm - 280,00 zł

WWW.SOLDENT.NET

RTG SOLDENT

ul. Jana Pawła II 11, Ksawerów

tel. 422 138 811

tel. 517 829 917

e: biuro@soldent.net

www.rtg.soldent.net

Opracowanie: www.stronyprzez.net